Chậu fiber vuông vát 38x38x80

Chậu fiber vuông vát 38x38x80

1,619,000

Chậu fiber vuông vát 30x30x67

Chậu fiber vuông vát 30x30x67

986,000

Chậu fiber vuông trụ 38x38x80

Chậu fiber vuông trụ 38x38x80

1,619,000

Chậu nhựa vuông có gờ 32x32x40

Chậu nhựa vuông có gờ 32x32x40

417,000

Chậu nhựa trụ tròn 14x14x14

Chậu nhựa trụ tròn 14x14x14

72,000

Chậu nhựa vuông vát 14x14x16

Chậu nhựa vuông vát 14x14x16

83,000

Chậu nhựa vuông vát 14x14x12

Chậu nhựa vuông vát 14x14x12

72,000

Chậu nhựa tròn vát 14x14x16

Chậu nhựa tròn vát 14x14x16

76,000

Chậu nhựa tròn bầu 14x14x12

Chậu nhựa tròn bầu 14x14x12

66,000

Chậu fiber chữ nhật trụ 82x30x30

Chậu fiber chữ nhật trụ 82x30x30

1,260,000

Chậu fiber vuông trụ 30x30x30

Chậu fiber vuông trụ 30x30x30

557,000

Chậu fiber vuông trụ 30x30x67

Chậu fiber vuông trụ 30x30x67

986,000