Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng” này khi đang xem xét bất kỳ tài liệu nào hiển thị trên trang https://master.garden. Chúng tôi có thể cập nhật các điều khoản thỏa thuận về sử dụng trang web mà không cần thông báo cho bạn. Điều đó đồng nghĩa việc bạn sử dụng trang web này là bạn đã đồng ý với các điều khoản sau:

1. Trách nhiệm của người sử dụng

Khi truy cập vào website của chúng tôi bạn phải cam kết mình đủ tuổi theo luật định hoặc dưới sự giám sát của người đúng tuổi quy định.

Bạn hiểu và tự chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những rủi ro có thể xảy ra khi truy cập vào website, những rủi ro này liên quan đến những thiệt hại máy tính của bạn, thiết bị khác hoặc mất dữ liệu do việc tải xuống các tài liệu bị dính virus, lỗi chương trình, phần mềm khác trên máy tính,…

2. Quyền sở hữu

Chúng tôi là chủ sở hữu của trang web này. Bất cứ phần mềm được sử dụng và thông tin giới thiệu cho bạn qua trang web đều được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ hiện hành.

Chúng tôi có thẩm quyền chỉnh sửa trang web, cập nhật, thay đổi, xóa bỏ hoặc chấm dứt ngay bất kỳ nội dung nào mà không cần thông báo cho người sử dụng.

Việc sửa đổi, điều chỉnh, sao chép, thiết kế lại, đối chiếu, lắp ráp hoặc tìm cách phát hiện các mã nguồn, phá hoại, cho phép người khác có quyền lợi bảo mật hoặc bất kỳ mục đích, hình thức nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp đều là vi phạm quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi. Tùy theo từng trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ lập tức chấm dứt mà không cần thông báo trước việc sử dụng tài khoản URL, bất kỳ địa chỉ email liên kết và truy cập trang web.

3. Sử dụng nội dung đưa lên hoặc phát trên trang web

Việc bạn gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin có chứa đựng những ý tưởng, minh họa, sáng chế, triển khai, đề xuất đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những điều sau đây:

– Chúng tôi không buộc phải xem những thông tin này là thông tin mật và không có trách nhiệm lưu trữ chúng.

– Chúng tôi không có trách nhiệm nghiên cứu, đánh giá hay áp dụng thông tin này.

– Cho dù chúng tôi vô tình áp dụng một ý tưởng gần giống hay tương tự một phần hay toàn bộ với ý tưởng của bạn, chúng tôi không có trách nhiệm phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào cho những sự việc như vậy.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin cá nhân thu thập được từ bạn để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ, chương trình khuyến mãi hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bảo mật thông tin cá nhân của bạn bao gồm không tiết lộ hay gửi cho bên thứ ba nào.

4. Việc tải dữ liệu

Bạn có thể sử dụng tài liệu cho việc nghiên cứu, học tập chứ không có quyền sở hữu phần mềm và dữ liệu đã tải từ trang web của chúng tôi. Trong trường hợp bạn muốn sử dụng với mục đích thương mại cần phải có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

5. Hạn chế đưa thông tin lên website

Chúng tôi sẽ liên tục kiểm soát và loại bỏ ngay lập tức những thông tin có tính:

– Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam

– Xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, phỉ báng, bôi nhọ người khác.

– Truyền bá thông tin và đưa thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

– Bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi thấy rằng không phù hợp.